משה יצחק - יו"ר הלב - איגוד העמותות למען הזקן בישראל

 

יצחק משה, יו"ר "הלב"